Bank Spółdzielczy w Gąbinie

Wyszukiwarka

Kursy walut

Dane z dnia: 2024-07-15
1 CHF4.3580w dół-0.0067
1 EUR4.2499w dół-0.0068
1 GBP5.0603w dół-0.0018
1 USD3.8960w dół-0.0139

Nawigacja

  • O Banku  |  

Treść strony

  • -

Historia Banku

  • -


Początki spółdzielczości bankowej w Gąbinie sięgają końca XIX wieku. Jedynym dokumentem świadczącym o tym, że nasz Bank ma 110 lat, który zachował się do naszych czasów jest ustawa z dnia 09 listopada 1901 roku tzw. „Ustawa Gombińskiego Towarzystwa Pożyczkowo- Oszczędnościowego”, wydana w 1902 roku.
Władzami Towarzystwa było Ogólne Zebranie, Rada i Zarząd. Ustawa określała, że Towarzystwo umożliwia swoim członkom otrzymanie pożyczek na dogodnych warunkach na potrzeby gospodarcze, umieszczanie na procent posiadanych oszczędności, korzystanie z pośrednictwa Towarzystwa przy zakupie różnych towarów, sprzedaży wyrobów pracy itp. Założycielami Towarzystwa byli znamienici obywatele miasta Gąbina:

 • Seweryn Grzybowski - miejscowy lekarz,
 • Walenty Jankowski - rolnik,
 • Jan Matulanis - ksiądz prałat,
 • Antoni Wojdowski – rolnik.

  • -

W 1922 roku w niepodległej już Polsce następuje przyjęcie nowego opartego na ustawie o spółdzielczości z 1920 roku Statutu oraz zmieniono nazwę na Spółdzielnię Oszczędnościowo - Pożyczkową działającą jako spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokonuje się przeszacowania majątku, określa rzeczywistą wartość wkładów i udziałów przy jednoczesnej waloryzacji nieruchomości.
Lata powojenne od 1945 roku począwszy przynoszą wiele zmian politycznych, ustrojowych i gospodarczych. Po krótkim rozwoju sektora prywatnego, z którym Bank miał zawsze związki następuje stopniowe eliminowanie wolnej inicjatywy gospodarczej.
Bank nasz kilkakrotnie zmieniał swoją siedzibę za każdym razem poprawiając na lepszą. Położenie Banku było i jest naszą mocną stroną. Zaczynaliśmy działać w budynku prywatnym, poprzez budynek magistracki, następnie działalność zlokalizowano w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy Starym Rynku, aż w roku 1967 postanowiono rozpocząć budowę własnej siedziby na wniosek Komitetu Członkowskiego Budowy powołanego w roku 1961, którego przewodniczącym był Pan Józef Gontarek, a Dyrektorem Banku Pan Jan Mielczarek.
Kolejny okres sprzyjający rozwojowi drobnej wytwórczości, rzemiosła rozpoczyna się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Instytucje finansowe, takie jak banki zostają objęte centralistycznym systemem zarządzania gospodarką i w tym okresie tracą swą samodzielność. W okresie tym zmieniała się również nazwa instytucji bankowej ze Spółdzielni Oszczędnościowo- Pożyczkowej na Gminna Kasę Spółdzielczą, potem znowu na Spółdzielnię Oszczędnościowo- Pożyczkową aż w końcu 1973 roku nazwa została zmieniona na Bank Spółdzielczy, która to nazwa przetrwała do dziś.
Rozwój działalności bankowej sprawił konieczność rozbudowy budynku bankowego w 1986 roku.

W tym czasie kolejno funkcje Dyrektora Banku pełnili :Pan Zdzisław Lasota, Pan Zdzisław Pepłoński, Pani Aurelia Majewska iPani Janina Jasińska,a od 2006 roku funkcję prezesa Zarządu pełni Pani Jadwiga Garstka.

W grudniu 2012 roku w Gostyninie zainstalowany został czwarty bankomat, posadowiony w jednym ze sklepów sieci Biedronka w Gostyninie oraz otwarta została nowa placówka - Punkt Obsługi Bankowej również w Gostyninie.

  • -

Zmiany ustrojowe kraju zapoczątkowane w 1989 roku spowodowały przeobrażenia Banku, jego sytuacji prawnej i ekonomicznej. Zmiany w prawie spółdzielczym oraz nowe uregulowania prawa bankowego zwiększyły autonomię poszczególnych banków, umożliwiając im poszerzenie zakresu i przedmiotu działania. Druga połowa lat dziewięćdziesiątych to okres systematycznego rozszerzania zasięgu terytorialnego.
W 1996 roku Bank połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Szczawinie Kościelnym.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia Bank stał się nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą. W 2007 roku uruchomiono Punkt Obsługi Bankowej w Dobrzykowie i zmodernizowano Oddział Banku w Szczawinie Kościelnym, w roku 2009/2010 wykonano kapitalny remont i modernizację budynku Centrali Banku w Gąbinie.


Naszą misją jest świadczenie profesjonalnej oraz kompleksowej obsługi bankowej i finansowej zapewniającej zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców z uwzględnieniem wspierania zadań i inicjatyw służących dobru i rozwojowi środowiska lokalnego.Wieloletnie doświadczenie procentuje stałym rozwojem Banku oraz ciągłym poszerzaniem oferty o produkty i usługi finansowe odpowiadające aktualnym potrzebom klientów.

W uznaniu za kształtowanie nowoczesnego wymiaru zadań oraz wspieranie inicjatyw służących dobru i rozwojowi środowiska lokalnego Bank Spółdzielczy w Gąbinie otrzymał Medal „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”, nagrodę „Orła Agrobiznesu”, Medal im. Franciszka Stefczyka, Medal PRO MASOWIA, które są potwierdzeniem odnoszonych przez Bank sukcesów, a klienci mają pewność, że mają do czynienia z poważnym partnerem dbającym o umocnienie pozycji rynkowej oraz pozytywny wizerunek Banku.

  • -

Bank Spółdzielczy w Gąbinie postrzegany jest jako nowoczesna instytucja finansowa, szanująca tradycje, działająca wyłącznie o polski kapitał, nastawiona nie tylko na zysk ale także na zaspokajanie potrzeb członków i mieszkańców z terenu naszego działania. Uczestniczy w licznych lokalnych imprezach okolicznościowych i kulturalno-oświatowych wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym i kulturalnym mieszkańców naszych gmin.
Łącząc tradycje z nowoczesnością Bank Spółdzielczy w Gąbinie, opierając swoją działalność wyłącznie na polskim kapitale, stał się placówką uniwersalną, świadczącą usługi dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność i zaufanie.

?>

Rotator

  • BFG
  • Western Union

Dane kontatkowe

Bank Spółdzielczy
w Gąbinie

ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Banku

patrz w dziale Placówki,

Mapa dojazdu

Nie wiesz jak dojechać?
Zobacz lokalizację Mapa dojazdu

Extranet

Stopka

© Bank Spółdzielczy w Gąbinie

SWIFT: GBWCPLPP

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.