Bank Spółdzielczy w Gąbinie

Wyszukiwarka

Kursy walut

Dane z dnia: 2024-07-15
1 CHF4.3580w dół-0.0067
1 EUR4.2499w dół-0.0068
1 GBP5.0603w dół-0.0018
1 USD3.8960w dół-0.0139

Nawigacja

Treść strony

Kredyt obrotowy na bieżące wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy w wysokości 4.000,00 zł na 1 ha użytków rolnych.

Może być przeznaczony na:
a) zakup:

 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz i koncentratów paszowych,
 • kwalifikowanego materiału siewnego zbóż , rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych
  i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń
  i odnowień,
 • hodowlanych jałówek, loszek, owiec maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów , tryków, kozłów i ogierów z wyłączeniem zakupu na eksport,
 • pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
 • paliwa, węgla i oleju opałowego na cele rolnicze.
 • -

b) sfinansowanie wydatków związanych z produkcją i zbiorem plonów tj. :

 • opłatę kombajnu zbożowego, kombajnu do zbioru ziemniaków, buraków, porzeczki czarnej
  i kolorowej,
 • opłatę za prasę kostkującą do słomy, siana,
 • inne usługi rolnicze,
 • opłatę najemnej siły roboczej

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla podmiotów gospodarczych

Kredyt w formie przyznanego limitu udzielany podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą lub rolniczą, posiadającym w Banku rachunek bieżący od minimum 6 miesięcy. Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym tzn. każdy wpływ na rachunek bieżący powoduje jednocześnie odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej wpłaty. Umowa kredytu zawierana jest na okres 36 miesięcy
z możliwością przedłużenia na następny okres po spełnieniu warunków wymaganych przez Bank. Maksymalna kwota kredytu – 30% udokumentowanych przychodów Wnioskodawcy za ubiegły rok lub za okres ostatnich 6 miesięcy.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt nieodnawialny udzielany osobom prowadzącym działalność gospodarczą . Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych. Przedmiotem kredytowania nie mogą być zapasy trudno zbywalne, nieściągalne należności oraz inne nieprawidłowe aktywa. Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy, w przypadkach uzasadnionych cyklem produkcyjnym na okres od 1 roku do 3 lat.

Kredyt inwestycyjny dla kredytobiorców ubiegających się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)

Kredyt udzielany jest na inwestycje realizowane w ramach działania PROW na lata 2014-2020. Kredytem mogą być finansowane inwestycje , których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia są zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego działania PROW 2014-2020. Udział środków własnych Kredytobiorcy nie może być niższy niż 20% wartości finansowanej inwestycji, okres spłaty kredytu maksymalnie 8 lat.

Szczegółowych informacji na temat funduszy unijnych znajdziecie Państwo na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na sfinansowanie : zakupu, budowy rozbudowy, modernizacji obiektów
i budowli, zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportu, zakup nieruchomości oraz inne cele związane z działalnością inwestycyjną, zakup licencji, patentów, itp. Kredyt może być udzielony na maksymalnie 8 lat w wysokości nie przekraczającej 80% wartości inwestycji.

Kredyty inwestycyjne z dopłatą ze środków ARiMR

 • -
 • kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR),
 • kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (linia PR),
 • kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z),
 • kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01),
 • kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia obrotowa K02),
 • kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk),
 • kredyty obrotowe nieoprocentowane dla producenta rolnego (linia K0),
 • kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych - duże przedsiębiorstwa (linia inwestycyjna DK01),
 • kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych - duże przedsiębiorstwa (linia obrotowa DK02).

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  jak również w Placówkach Naszego Banku.

 

Rolnicy mogą również korzystać z kredytów i pożyczek gotówkowych, mieszkaniowych i hipotecznych.
 

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTÓW ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK NASZEGO BANKU

?>

Rotator

 • BFG
 • Western Union

Dane kontatkowe

Bank Spółdzielczy
w Gąbinie

ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Banku

patrz w dziale Placówki,

Mapa dojazdu

Nie wiesz jak dojechać?
Zobacz lokalizację Mapa dojazdu

Extranet

Stopka

© Bank Spółdzielczy w Gąbinie

SWIFT: GBWCPLPP

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.